Torsten Pottratz – Corporalschaft Bossmann

2. Platz: Jürgen Druwe – Corporalschaft Treu
3. Platz: Hartmut Waschke – Corporalschaft Waschke

Kinderkönig: Joyce Holtz
2. Platz: Maxim Schwab
3. Platz: Edwin Kretschmer