Jan Klinger – Corporalschaft Gohla

2. Platz: Roland Lamers – Corporalschaft Heinrich
3. Platz: Heinz-Dieter Wolter – Corporalschaft Wolter

Kinderkönig: Maurice Rasmaiti
2. Platz: Lea Dornbusch
3. Platz: Dominique Salzer

Jugendkönig: Edwin Kretschmer